Bị thoái hóa cột sống sẽ không thể xuất khẩu lao động được