Những ngôi nhà bạn đang sinh sống thường sảy ra những hiện tượng nứt tường, nứt trần nhà, sua chua nha cua ha noi gây mất thẩm mỹ ngôi nhà và có khá nhiều những ảnh…