Những thú chơi ngông của đại gia Hải Phòng

Đại gia Hải Phòng xài tiền lập dị khiến không ít đại gia các vùng khác phải “lác mắt” ngả mũ thán phục. Trên khu đất hơn 3.000m2, một  quần thể lăng mộ được đại gia Hải Phòng…